Licytacje

Mieszkanie w Rzeszowie przy ul. Świętego Jana z Dukli numer 3 o pow. 71,20 m2

27.08.2019

spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych o numerach 24 A o powierzchni użytkowej 35,60 m2 i 23 A o powierzchni użytkowej 35,60 m2, położonych na 5 kondygnacji budynku w Rzeszowie przy ulicy Świętego Jana z Dukli numer 3, gminie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, dla których VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgi wieczyste numer RZ1Z/00143367/0 i RZ1Z/00143368/7, stanowiących funkcjonalną całość gospodarczą tj. jedno mieszkanie o powierzchni użytkowej 71,20 m2... czytaj więcej

Mieszkanie w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 8A 70,77 m2

29.08.2019

mieszkanie w miejscowości Rzeszów, przy ul. Żwirki i Wigury, w budynku wielorodzinnym nr 8 "A", oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 31, o powierzchni użytkowej 70,77 mkw, stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  RZ1Z/00161590/4... czytaj więcej

Udziały 1/3 w nieruchomościach-Rzeszów ul. Dębicka

12.09.2019

udziały wynoszące 1/3 części nieruchomości gruntowej położonej w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, miejscowości Rzeszów, w okolicy ulicy Dębickiej, obrębie 222 Rzeszów-Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka numer 1949/1 o powierzchni 0,2752ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym; działka niezabudowana numer 1946 o powierzchni 0,2457ha; działka niezabudowana numer 1944 o powierzchni 0,4886ha, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00008060/0.... czytaj więcej