Licytacje

Działka - Świlcza

26.06.2018

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Świlcza, obręb 0008 Świlcza, gminie Świlcza, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczonej jako działka numer 4230/13, o powierzchni 0,0064ha, sklasyfikowanej jako grunty orne, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00105802/4;... czytaj więcej

Działki rolne w Borku Starym i Hyżnem k. Rzeszowa

03.07.2018

10 działek rolnych w miejscowościach Borek Stary i Hyżne... czytaj więcej