Licytacje

Nieruchomość komercyjna w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25

19.10.2023

Nieruchomość stanowiąca zwartą gospodarczo całość składająca się z : - prawa własności działki gruntowej o nr 2214 o pow. 0.1636 ha , obręb 212 z zabudowaniami, położona w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00022658/3; - prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych o nr 2209 o pow. 0,1549 ha oraz o nr 2208 o pw. 0,0352 ha, położonych w Rzeszowie, obręb 212, dla którego to prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00076725/7 oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość znajdujących się na w/w działkach. ... czytaj więcej

Ułamkowa (1/2) część nieruchomości . Działka 0,27 ha w Borku Starym.

24.10.2023

udział w wysokości 1/2 części nieruchomości opisanej jako działka ewidencyjna o numerze 1192, położona w miejscowości Borek Stary, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Tyczyn, o powierzchni 0,27 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00028337/6.... czytaj więcej

Ułamkowa (1/2) część nieruchomości ; Dom przy ul. Jarowej w Rzeszowie

26.10.2023

1/2 części nieruchomości oznaczonej jako: działki numer 1635/2 i numer 1635/3, o łącznej powierzchni 0,1217 ha, położona przy ulicy Jarowa 171 A, w miejscowości Rzeszów, gmina Miasto Rzeszów, powiat Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, w obrębie 223 Rzeszów - Zwięczyca II, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 101,90 m2, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze  RZ1Z/00146224/7... czytaj więcej