Właściwość terytorialna

         Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Obszar tutejszego rewiru komorniczego jest tożsamy z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz Powiatu Rzeszowskiego  i obejmuje miasto Rzeszów i wymienione poniżej gminy.

       Jednakże, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornika działającego poza obszarem swojego rewiru komorniczego wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Kancelaria przyjmuje wyłacznie sprawy ze swojego rewiru!

Obszar obejmujący właściwość Sądu Rejonowego w Strzyżowie( gminy Frysztak, Wiśniowa, Czudec, Niebylec,  Strzyżów)  od 01.01.2016 r. znajduje się poza właściwością tutejszego  rewiru ( poniższa informacja graficzna jest nieaktualna).

miasto: Rzeszów
           Strzyżów

gminy:
 • Błażowa
 • Boguchwała
 • Chmielnik
 • Czudec
 • Dynów
 • Frysztak
 • Głogów Małopolski
 • Hyżne
 • Kamień
 • Krasne
 • Lubenia
 • Niebylec
 • Sokołów Małopolski
 • Strzyżów
 • Świlcza
 • Trzebownisko
 • Tyczyn
 • Wiśniowa