Licytacje

LICYTACJA ODWOŁANA !

27.03.2019

Przyczepa lekka Stim P100 model 100S05, Motorower PIAGGIO C38, r.prod. 2013,... czytaj więcej

udziały w nieruchomościach gruntowych położonych w Dylągówce

21.03.2019

udziały w nieruchomościach niezabudowanych położonych w miejscowości Dylągówka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Hyżne) a to: I. udział 1/3 w działkach o nr 1669 o pow. 0,24 ha, 1791 o pow. 0,24 ha, 1487 o pow. 0,48 ha, 1787 o pow. 0,12 ha, 1733/5 o pow. 0,3282 ha, 1733/6 o pow. 0,3282 ha, 1727/6 o pow. 0,2671 ha dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KW RZ2Z/00029879/4, II. udział 1/6 w działce o nr 1727/2 o pow. 0,0325 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KW RZ2Z/00029878/7.... czytaj więcej

Działki gruntowe w Bratkowicach

21.03.2019

nieruchomości położone w miejscowości Bratkowice, obrębie 0002 Bratkowice, gminie Świlcza, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, opisana jako: a) działka numer 1896/4 o pow. 0,2300 ha stanowiąca grunt orny RIIIb oraz RIVa, b) działka numer 1896/7 o pow. 0,0374 ha stanowiąca grunt orny RIVa, dla których w VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00160193/4. ... czytaj więcej