Licytacje

Działki niezabudowane w Łukawcu k. Rzeszowa

14.06.2022

a) działka o numerze 2505 o powierzchni 0,2400ha, niezabudowana, sklasyfikowana jako grunty orne RIIIb b) działka o numerze 3629, o powierzchni 0,2204ha, niezabudowana, sklasyfikowana jako grunty orne RIVa c) działka o numerze 3668, o powierzchni 0,4742ha, niezabudowana, sklasyfikowana jako łąki trwałe ŁIII dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00118919/1. ... czytaj więcej

E-Licytacja Ciągnik Rolniczy URSUS C 360 3P

01.06.2022

Ciągnik Rolniczy URSUS C 360 3P r. prod. 1987, nr. podwozia 614768... czytaj więcej

udział ułamkowy wynoszący 1/2 części w mieszkaniu ul. Hetmańska 24 rzeszów

26.05.2022

udział ułamkowy wynoszący 1/2 części nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 60, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 24, w obrębie 207 Śródmieście miasta Rzeszów. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 60, usytuowanego na VI kondygnacji tj. piątym piętrze budynku zgodnie z księga wieczystą wynosi 62,90 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 629/36772 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00110782/5, ... czytaj więcej