Kancelaria

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz

Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie

Kancelaria pod kierownictwem Komornika Sądowego Andrzeja Kopacza działa od 2003 roku.

Asesorzy:

-  Ewa Ziętek-Wróbel;

Aplikanci:

- Gracjan Tompalski


Adres kancelarii:

 al.  Tadusza Rejtana 53A/301 

35-326 Rzeszów

tel./fax: (0-17) 230-64-20

e-mail: kopacz@rzeszowkomornik.pl, rzeszow1@komornik.pl

Identyfikator w ePUAP : KSAndrzejKopacz

konto bankowe: 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 PKO BP S.A. Oddział 1 w Rzeszowie

Kancelaria czynna w godzinach: 8.00 - 16.00

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 9.00-13.00


 

 Kancelaria dysponuje bezpośrednim dostępem do:

- systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK 2.0;

- portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU;

- Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych CBDKW;

- elektronicznego systemu zapytań o rachunki bankowe OGNIVO;

-  SISP(Regon), CEIDG, EPUAP

- BMS, Komornik Online