Licytacje

I Licytacja ruchomości

19.12.2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.12.2018r. o godz. 11:00
w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości
    Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

LP Licytowana ruchomość ilość

cena szacunkowa

[za sztukę brutto]

rękojmia
[1/10 ceny oszacowania]
cena wywołania
[za sztukę brutto]
1 Czołgacz średni z lampą i pilotem do zdalnego sterowania, CM Site-XS Panoramic, VST 10
z CCU1060 nr ser. 1410, nr fabr. lampy 142940/01, lampa C1802, rok prod. 2014
1 346.860,00-zł. 34.686,00-zł. 260.145,00-zł.
2 Skaner do błon tradycyjnych
z oprogramowaniem model:2905
seria no: 2146660
1 189.420,00-zł. 18.942,00-zł. 142.065,00-zł.
3 Dozymetr osobisty-kieszonkowy
Graetz ED 150, rok 2010
 
3 5.596,50-zł. 559,65-zł. 4.197,37-zł.
4 Densytrometr czarno-biały transmisyjny
301x, oznacz. fabr. 007462
patent no 4.080,075
1 4.981,50-zł. 498,15-zl. 3.736,12-zł.
5 serwer HP HP DL360 G6,
nr fabr. CZJ02808XP
1 47.847,00-zł. 4.784,70-zł. 35.885,25-zł.
6 Szafa Pancerna ognioodporna na materiały radioaktywne wyłożona blachą ołowianą
o grubości 8mm (łącznie z dzwiami)
o wymiarach 500x450x900, typ SG-90
1 16.838,70-zł. 1.683,87-zł. 12.629,02-zł.

Informacje o licytowanych ruchomościach znajdują się na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w godz. 9:00-10:00 pod adresem Tyczyn, ul. Podwale 11. Odpowiedzialnym za udostępnienie ruchomości jest dozorca: Hliniak Wojciech.

    Przystępujący do licytacji winni wpłacić wyznaczoną rękojmie. Rękojmię należy wpłacić bezpośrednio w kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacz numer: 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961. W przypadku przelewu na rachunek bankowy na dowodzie wpłaty należy podać: rękojmia na licytację w sprawie Km 807/16, oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz dokładny adres licytanta - przystępując do licytacji należy okazać potwierdzenie wpłaty rękojmi.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, uiszcza się w dniu następnym do godz. 12:00 w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy Komornika. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
    Do wglądu w kancelarii Komornika znajduje się wycena ruchomości sporządzona przez rzeczoznawce majątkowego. Dodatkowe informacje o ruchomościach zamieszczone są na stronie; www.rzeszowkomornik.pl.
    Licytacja może zostać odwołana, bez podania przyczyny odwołania.


                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                     Andrzej Kopacz