Licytacje

Udziały 1/8 części w nieruchomości - Bratkowice

17.04.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc., że w dniu 17 kwiecień 2018 roku o godznie 09:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 31 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziałów w wysokości 1/8 części w nieruchomości , dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00154850/3, położonej w miejscowości Bratkowice, gminie Świlcza, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczonej jako działki o numerach:

a) działka o numerze 4365/1 o powierzchni 0,25 ha. - zabudowana budynkiem mieszkalnym , budynkiem garażowym, stodołą

b) działka o numerze 3842/4 o powierzchni 0,08 ha.,

c) działka o numerze 3854/2 o powierzchni 0,11ha.,

d) działka o numerze 4375/1 o powierzchni 0,1985 ha.,

e) działka o numerze 4375/2 o powierzchni 0,2096 ha.,

f) działka o numerze 4375/3 o powierzchni 0,2096 ha.,

g) działka o numerze 4375/4 o powierzchni 0,2097 ha.,

Suma oszacowania w/w ułamkowej części nieruchomości wynosi:

a) działki numer 4365/1 na kwotę 17.625,00 złotych

b) działki numer 3842/4 na kwotę 112,50 złotych

c) działki numer 3854/2 na kwotę 162,50 złotych

d) działki numer 4375/1 na kwotę 12.450,00 złotych

e) działki numer 4375/2 na kwotę 900,00 złotych

f) działki numer 4375/3 na kwotę 900,00 złotych

g) działki numer 4375/4 na kwotę 1.250,00 złotych

Cena wywołania w/w ułamkowej części nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, to jest:

a) działki numer 4365/1 na kwotę 13.218,75 złotych

b) działki numer 3842/4 na kwotę 84,38 złotych

c) działki numer 3854/2 na kwotę 121,88 złotych

d) działki numer 4375/1 na kwotę 9.337,50 złotych

e) działki numer 4375/2 na kwotę 675,00 złotych

f) działki numer 4375/3 na kwotę 675,00 złotych

g) działki numer 4375/4 na kwotę 937,50 złotych

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ułamkowej części nieruchomości do której licytacji chce przystąpić, to jest:

a) działka numer 4365/1 kwotę 1.762,50 złotych

b) działka numer 3842/4 kwotę 11,25 złotych

c) działka numer 3854/2 kwotę 16,25 złotych

d) działka numer 4375/1 kwotę 1.245,00 złotych

e) działka numer 4375/2 kwotę 90,00 złotych

f) działka numer 4375/3 kwotę 90,00 złotych

g) działka numer 4375/4 kwotę 125,00 złotych

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.