Licytacje

Dom w Borku Starym o pow. 154,44 m2 na działce o pw. 0,2267 ha

19.03.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art.  953 kpc. w  związku z art. 955 kpc., że w dniu 19.03.2019 roku o godzinie 09:10 w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 31 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanych jako:

 

1) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Hyżne, gminie Hyżne, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczona jako działka numer 3230/3 o powierzchni 0,3800 ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym o  powierzchni użytkowej 103,20 m2, ( stan surowy zamknięty) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze  RZ2Z/00030875/6,

2) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borek Stary, gminie Tyczyn, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczona jako działka numer 24/2, o powierzchni 0,2287 ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 145,30 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni zabudowy 101,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s  w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ2Z/00006903/5,

3) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borek Stary, gminie Tyczyn, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczona jako działka numer 24/3, o powierzchni 0,2267 ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 154,44 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni zabudowy 131,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s  w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00006902/8,

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

1) działki numer 3230/3 na kwotę 147.700,00 złotych,

2) działki numer 24/2 na kwotę 312.800,00 złotych,

3) działki numer 24/3 na kwotę 332.500,00 złotych,

Cena wywołania w/w nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, to jest:

1) działki numer 3230/3 na kwotę 110.775,00 złotych,

2) działki numer 24/2 na kwotę 234.600,00 złotych,

3) działki numer 24/3 na kwotę 249.375,00 złotych,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości do  której licytacji chce przystąpić, to jest:

1) działki numer 3230/3 na kwotę 14.770,00 złotych,

2) działki numer 24/2 na kwotę 31.280,00 złotych,

3) działki numer 24/3 na kwotę 33.250,00 złotych

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.