Licytacje

II licytacja - Dom w Nowej Wsi k. Rzeszowa 266 m2

31.01.2019

nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś, obręb 0004 Nowa Wieś, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 287, o powierzchni 0,1622 ha, sklasyfikowanej jako grunty rolne zabudowane Br-PsIV o powierzchni 0,0962 ha, pastwiska trwałe PsIV o powierzchni 0,0660 ha; zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 266 mkw wraz z piwnicą o powierzchni 34,40mkw i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 77,5 mkw; dla której to nieruchomości nie założono księgi wieczystej. ... czytaj więcej